Τα Νέα μας

Ενημέρωση για την Εταιρία

Η εταιρία μας υπέγραψε την σύμβαση για την κατασκευή του έργου "Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού 2018" με τον Δήμο Κηφισιάς.

Υπογράφηκε από την εταιρία σύμβαση με την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για την εκτέλεση του έργου: "Συμπλήρωση, βελτίωση και συντήρηση εγκαταστάσεων οδικού ηλεκτροφωτισμού αρμοδιότητας Π.Ε. Πειραιά (5η Εργολαβία)"